Mehmet Ulusan

Mehmet Ulusan

Özgeçmiş

1987 yılında Burdur’ da doğdu. 2005 yılında Adnan Menderes Üniversite Veteriner Fakültesine girdi, 2011 yılında Veteriner Hekimi olarak mezun oldu. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Doktora çalışmalarına başlayarak Timokinonun inaktif bovine viral diyare aşı uygulamalarında immun cevap üzerine etkilerinin araştırılması konulu Doktora tezi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2011-2016 yıllarında aynı fakültede araştırma görevlisi olarak kariyerini sürdürdü. 2013 yılında Almanya Leibniz Çiftlik Hayvanları Enstitüsünde konuk araştırmacı olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası birçok yayında makaleleri yayınlandı.

 Yayınlar

       1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI: Science Citation)

Aslan Ö., Arslan K., Keleş I., Akyüz B., Ulusan M., İlgar E.G. , et al., "The Relationship Between von Willebrand Factor Gene and von Willebrand Factor Antigen Levels in Dogs", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.585-590, 2016

        2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Güneş V., Onmaz A.C., Ulusan M., "Neonatal Buzağıların Solunum Sistemi Hastalıkları", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.4, no.1, ss.86-94, 2013
 2. Güneş V., Ulusan M., "Kedilerin Alt Üriner Sistem Hastalıkları (Kedilerde Ürolojik Sendrom)", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, cilt.4, no.2, ss.24-31, 2013
 3. Keleş I., Güneş V., Onmaz A.C., Varol K., Karaca Bekdik I., Ulusan M., et al.,"Barsaklarda Patolojik Vaziyet Değişiklikleri", Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.1, ss.39-43, 2015
 4. Güneş V., Varol K., Keleş I., Onmaz A.C., Ulusan M., Ekinci G., "Kuzularda Viral İshaller", Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, no.3, ss.72-80, 2015
 5. Ulusan M., Varol K., Ekinci G., Çakir Bayram L., Keleş I., Onmaz A.C., et al., "Bir koyun sürüsünde imidokarb uygulamasına bağlı kalp kası hasarının biyobelirteçler ışığında değerlendirilmesi: 5 vaka", Kocatepe Veterinary Journal, no.2, ss.135-139, 2016
 6. Varol K., Ulusan M., Ekinci G., Karaca Bekdik I., Güneş V., Keleş I., et al., "Hypocalcemic Seizure in a African Grey Parrot", Kocatepe Veterinary Journal, no.1, ss.51-53, 2016

3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Ulusan M., Güneş V., "What Do We Know About Equine Microarray Expression Studies?", World Equine Veterinary Association Intermediate Equine Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2014, pp.44-45
 2. Güneş V., Onmaz A.C., Keleş I., Varol K., Ulusan M., Ekinci G., "D-dimer levels in cattle naturally infected with theileria", International Conference on Science, Ecology and Technology, VİENNA, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2015, pp.162-162
 3. Aslan Ö., Arslan K., Keleş I., Akyüz B., Ulusan M., İlgar E.G. , et al.,"The relationship between von Willebrand factor gene and von Willebrand factor antigen levels in dogs", 7TH Balkan Conference on Animal Science BALNIMALCON 2015, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 3-6 Haziran 2015, pp.104-104
 4. Ulusan M., Trakooljul N., Wimmers K., “Effects of different incubation conditions on some immune-mediated genes in broiler chicks “ 5TH European Veterinary Immunology Workshop, VİYANA, AVUSTURYA, 2-4 Eylül 2015, pp.167
 5. Ekinci G., Varol K., Ulusan M., Güneş V., Atalan G., Erol H., et al., "High Serum LDH Activity in Cows Suffering from Acute Pathological Obstructive Changes in Intestine: Three Clinical Cases", İnternational Conference on Biologıcal Sciences , KONYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2016, pp.221-221

3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Güneş V., Onmaz A.C., Ulusan M., "Neonatal Buzağıların Solunum Sistemi Hastalıkları", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.4, no.1, ss.86-94, 2013
 2. Güneş V., Ulusan M., "Kedilerin Alt Üriner Sistem Hastalıkları (Kedilerde Ürolojik Sendrom)", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, cilt.4, no.2, ss.24-31, 2013
 3. Keleş I., Güneş V., Onmaz A.C., Varol K., Karaca Bekdik I., Ulusan M., et al.,"Barsaklarda Patolojik Vaziyet Değişiklikleri", Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.1, ss.39-43, 2015
 4. Güneş V., Varol K., Keleş I., Onmaz A.C., Ulusan M., Ekinci G., "Kuzularda Viral İshaller", Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, no.3, ss.72-80, 2015

 

 1. Ulusan M., Varol K., Ekinci G., Çakir Bayram L., Keleş I., Onmaz A.C., et al., "Bir koyun sürüsünde imidokarb uygulamasına bağlı kalp kası hasarının biyobelirteçler ışığında değerlendirilmesi: 5 vaka", Kocatepe Veterinary Journal, no.2, ss.135-139, 2016
 2. Varol K., Ulusan M., Ekinci G., Karaca Bekdik I., Güneş V., Keleş I., et al., "Hypocalcemic Seizure in a African Grey Parrot", Kocatepe Veterinary Journal, no.1, ss.51-53, 2016

4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Ulusan M., Güneş V., "What Do We Know About Equine Microarray Expression Studies?", World Equine Veterinary Association Intermediate Equine Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2014, pp.44-45
 2. Güneş V., Onmaz A.C., Keleş I., Varol K., Ulusan M., Ekinci G., "D-dimer levels in cattle naturally infected with theileria", International Conference on Science, Ecology and Technology, VİENNA, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2015, pp.162-162
 3. Aslan Ö., Arslan K., Keleş I., Akyüz B., Ulusan M., İlgar E.G. , et al.,"The relationship between von Willebrand factor gene and von Willebrand factor antigen levels in dogs", 7TH Balkan Conference on Animal Science BALNIMALCON 2015, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 3-6 Haziran 2015, pp.104-104
 4. Ulusan M., Trakooljul N., Wimmers K., “Effects of different incubation conditions on some immune-mediated genes in broiler chicks “ 5TH European Veterinary Immunology Workshop, VİYANA, AVUSTURYA, 2-4 Eylül 2015, pp.167
 5. Ekinci G., Varol K., Ulusan M., Güneş V., Atalan G., Erol H., et al., "High Serum LDH Activity in Cows Suffering from Acute Pathological Obstructive Changes in Intestine: Three Clinical Cases", İnternational Conference on Biologıcal Sciences , KONYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2016, pp.221-221
 6. Güneş V., Keleş I., Onmaz A.C., Varol K., Ulusan M., Ekinci G., "Amerikan Cocker Spaniel Irkı Bir Köpekte Megakolon Olgusu ", 11. Veteriner İç hastalıkları Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 21-25 Mayıs 2015, ss.178-179.
 7. Ulusan M., Varol K., Ekinci G., Güneş V., Keleş I., Onmaz A.C., "Bir koyun sürüsünde imidokarp uygulamasına bağlı zehirlenme vakaları: 5 vaka ", 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 21-25 Mayıs 2015, ss.206-207

 

 Sertifika, Kurs, Eğitimler

 1. Deney hayvanları Kullanım Sertifikası, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011
 2. Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitim Belgesi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Kayseri 2014.
 3. Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, TÜBİTAK-Erciyes Üniversitesi, 2014.
 4. 1. Hematogenetik Kursu, Deneysel Hematoloji Derneği, Kayseri, 2014.
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi, 8 saat, Kayseri, Haziran 2014.
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi, 12 saat, Kayseri, Mayıs 2015.
 7. Atlarda İlk Yardım ve Acil Müdahale Kursu, Kayseri, Aralık 2014.
 8. Atlarda Klinik Besleme Kursu, Kayseri Mart 2015.
 9. Klinisyenler için Moleküler Genetikte Araştırma Yöntemleri Kursu, Kayseri, Şubat 2015
 10. Şifa Atları Binicilik Terapisti Katılım Sertifikası 1. Seviye, Ocak 2016.
 11. Sığırlarda Recto-Vaginal Metodla Suni Tohumlama Kursu, Kayseri, Aralık 2016.
 12. Fitoterapi Danışmanlığı  Eğitimi- Devam Eden Eğitim.

 

Genel Bilgiler

Doğum Yeri Burdur
Doğum Tarihi 1987

Eğitim

2005-2011 Adnan Mendere Üniversitesi Veteriner Fakültesi(Yüksek Lisans)

2012          Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı(Doktora)

2015          Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

2012-2018 Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi

Çalıştığı Kurumlar

2011-2016 Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2013-2013 Konuk Araştırmacı, Konuk Araştırmacı,Leibniz Çiftlik Hayvanları Enstitüsü, Almanya

2017-2017 Veteriner Hekim, Pukka Veteriner Kliniği

2018-2020 Veteriner Hekimi, İstanbul Hayvan Hastanesi

2021-          Veteriner Hekimi, Anatolia Hayvan Hastanesi

Yabancı Dil

İngilizce