BLOG

Kedilerde Diyafram Fıtıkları

Diyafram, karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran kassal bir perdedir. Diyafram bütünlüğünün bozulması sonucu, karın içi organlarının öne doğru göğüs boşluğuna girmesiyle diyafram fıtıkları şekillenir.

Diyafram yırtıkları çoğu kez araba çarpmaları , yüksekten düşmeler gibi travmatik nedenlerle oluşur. Doğuştan diyaframın tam gelişmemiş olması yavru kedilerde  daha az rastlanan bir nedendir.

Diyafram fıtıklarında belirtiler, olayın süre ve niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte en tipik bulgu, solunum güçlüğüdür.Göğüs boşluğu içerisine, karaciğer, mide, ince bağırsaklar, dalak ve kalın bağırsaklar girebilir. Bunların akciğerlere yaptığı baskı, hayvanda ciddi solunum problemlerine yol açar.Bunun sonucunda, kediler zorlanarak ,  karın kaslarını  kasarak derin nefesler almaya çalışırlar. Kronikleşen olgularda belirgin zayıflama ve halsizlik göze çarpar.

Teşhis klinik ve radyolojik incelemeler sonucunda konulur. Röntgende göğüs boşluğunda şüpheli imaj veren kitlelerin izlenmesi önemli bir ipucudur. Tanıyı kesinleştirmek için, özel kontras veren maddeler ağız yoluyla  ya da karın boşluğu içerisine  verilerek yeniden  röntgenler çekilir. Beyaz renk veren bu maddelerin göğüs boşluğunda görülmesi teşhisi doğrular. Gerek duyulursa ultrason incelemesi de yapılabilir.

Diyafram fıtıklarının tedavisi ancak operasyonla mümkündür. Burada da önemli olan operasyon zamanı ve uygulanacak anestezi yöntemidir. Yeni geçirilmiş bir travmadan sonra  hayvanın genel durumunun düzeltilmesi ise ilk önceliktir. Yapılacak laboratuvar incelemeleri sonuçlarına göre, antibiyotik ve serum destekleriyle birlikte, solunum sıkıntısı bulunan hayvanlara oksijen uygulanmalıdır.

Yapılan çalışmalarda diyafram fıtıkları için hayvanlardaki ölüm oranlarının %12 ile %48 arasında değiştiği belirtilmektedir. İyi bir operasyon öncesi hazırlık dönemi ve uygun anestezi yöntemiyle hayvanların yaşama şansı % 75’ i bulmaktadır.

Bu tür vakaların anestezisi mutlaka inhalasyon anestezisiyle, özel anestezi makinası eşliğinde yapılmalıdır. Kardiovasküler yaşamsal parametreler tüm operasyon boyunca monitörden izlenmelidir. Diyafram fıtığı gibi riskli operasyonların, modern hastane koşullarında, cerrahi uzmanı hekimlerce yapılması başarı oranını arttırmaktadır.

Bu tür vakalarda operasyondan sonraki ilk 12 ile 24 saat riskli bir süreçtir. İyi bir postoperatif bakımın hastane koşullarında sürdürülebileceği unutulmamalıdır.

 


Göğüs boşluğu içerisinde kontrast maddenin görünümü (kırmızı oklar)


Operasyondan bir hafta sonra alınan röntgende diyaframın normal bütünlüğünün izlenmesi kırmızı oklarla gösterilmiştir